VergaderingVergadering van BCOV
Datum: 01-11-2021 15:00 uur


Geen locatie
0
2
0
1
0
0
2
0
2
3
0
0
1
0
1
0
Algemene bijlage
2021-11-01 BCOV ap 4.2 c Brief van Veiligheidsberaad aan minister LNV over OvV-rapport stalbranden (pdf, 133,60 KB)
2021-11-01 BCOV ap 4.2 d Brief van Veiligheidsberaad aan minister JenV inzake kwalificatiedossiers (pdf, 147,09 KB)
2021-11-01 BCOV ap 4.2 e Brief over standpunt vuurwerkverbod van Veiligheidsberaad aan Tweede Kamerfracties (pdf, 130,21 KB)
2021-11-01 BCOV ap 4.3 Risicoprofiel WO brw Kennemerland def versie (pdf, 3,64 MB)
2021-11-01 BCOV ap 4.2 a Brief van VB aan VR's over afronding taakdifferentiatie en vervolgopdracht (pdf, 191,73 KB)
2021-11-01 BCOV ap 4.2 b Brief van minister JenV aan TK over brandweervrijwilligheid (third opinion tav bouwstenen) (pdf, 107,09 KB)
2021-11-01 BCOV ap 4.2 b Rapport juridische kaders voor maximaal behoud brandweervrijwilligheid in NL (pdf, 585,27 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage