Declaraties

De declaraties van de directie worden elk kwartaal gepubliceerd op onze website. De declaraties zijn te vinden vanaf het 1e kwartaal 2018.

De regels die gelden voor declaraties inzake reiskosten zijn vastgelegd in de regeling Reiskostenvergoeding VRK, de regels voor overige kosten in de Werkkostenregeling.

Het personeel van de VRK, en daarmee ook de directie, valt onder de CAO Gemeenten en de daarvan afgeleide regelingen.

Declaraties directie eerste kwartaal 2021

Declaraties directie vierde kwartaal 2020

Declaraties directie derde kwartaal 2020

Declaraties directie eerste half jaar 2020

Declaraties directie eerste en tweede kwartaal 2019

Declaraties directie eerste en tweede kwartaal 2019

Declaraties directie vierde kwartaal 2018

Declaraties directie derde kwartaal 2018

Declaraties directie tweede kwartaal 2018

Declaraties directie eerste kwartaal 2018 

Administratie

De uitgaven/declaraties zijn op de volgende drie manieren in de administratie van de Veiligheidsregio geregistreerd.

  1. Declaraties in het kader van dienstreizen dan wel woon-werkverkeer. Deze bedragen worden via het salaris uitbetaald.

  2. Declaraties in het kader van overige personeelsgerelateerde kosten. Deze bedragen worden na ontvangst van een declaratieformulier en bijbehorende documenten rechtstreeks overgemaakt.

  3. De afrekeningen van de creditcards van directieleden.

    Op deze drie manieren declareren de directieleden onder meer de reis- en verblijfkosten voor dienstreizen in Nederland en in het buitenland, diners en lunches met medewerkers en/of externen, lidmaatschappen enzovoort.